skip to Main Content
021-77637261-9 admin@bayatechgroup.com

گروه کارخانجات مولد صنعت بهاران

مختصری درباره ما

 

گروه کارخانجات مولد صنعت بهاران (سهامی خاص)فعالیت های خود را از سال در تهران شروع و هم اکنون به یکی از 1377 بزرگترین هلدینگهای تولیدی در ایران تبدیل کارخانه 3 شده است.مولد صنعت با دارا بودن تولید لوازم خانگی مجهز به استانداردهای روز واحد2 واحدتولیدپلاستوفوماتوماتیکو 2دنیا، تولید و بسته بندی مشتقات نفتی از پتانسیل بسیاربالاییدرامرتولیدبرخورداراست. میلیوندلارکهبراساس 10 سرمایهثبتیشرکت نرخ ارز بانک مرکزی معادل پانصد میلیارد ریال میباشد.

اهداف آینده

•احداث پالایشگاه در اهواز

•تولید با حداکثر ظرفیت

•متخصص در حوزه های فعالیت هایمان از طریق قراردادهای همکاری و سرمایه گذاری مشترک بلند مدت تا بتوانیم بازار فروش منطقه ای آنها را تامین و تضمین کنیم.

•ارتباط نزدیک در پروژه های نفتی با کشورهایی مانند هند، چین، عراق، افغانستان، امان، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و …

•تامین قیر، مازوت نفتا، گازوئیل و دیگر مشتقات نفتی برای مصرف کننده نهایی

Back To Top