skip to Main Content
021-77637261-9 admin@bayatechgroup.com

این شرکت در وضعیت فعلی در شرایط عدم فعالیت به سر می برد ولی زیر بافت های تولیدی آن به شرح زیر موجود می باشد

کارخانه بایافوم در زمینی به مساحت 8752 مترمربع و با 1284 متر مربع سوله مسقف در سال 90 تاسیس گردیده است. این کارخانه به منظور تامین فوم های بسته بندی
تولیدات گروه ایجاد گردیده و با ظرفیت بالایی که دارد هم زمان توانایی ارائه سرویسبه دیگر مشتریان را دارد. این کارخانه توان تولید روزانه 6500 عدد پنل ساختمانی و فوم های بسته بندی در 4 لاین را دارا می باشد. این کارخانه به خط مکانیزه مجهز گردیده و قادر به تولید انواع فوم در سایزها و تراکم های مختلف می باشد.

Back To Top