skip to Main Content
021-77637261-9 admin@bayatechgroup.com

گروه کارخانجات مولد صنعت بهاران که فقط در امور تحقیقات در امور Hi-Tech تکنولوژی به شرح ذیل فعالیت می نماید .
الف – امور تحقیقات ، خلاقیت ها و ابتکارات
ب – مهندسی معکوس
ج – طراحی و پیش تولید
امور تحقیقات و فن آوری : این واحد در امور تحقیقات و فن آوری در گروه کارخانجات مولد صنعت بهاران بعنوان یک واحد فعال با سیاست کلی در خود باوری ملی ، فقط محصولاتی را روی خط تولید ارائه می دهد که حداقل توان ساخت آن را در داخل کشور بین 80 تا 100 درصد وجود داشته باشد .

مهندسی معکوس در زمینه تولید محصول گاز 3 کاره در حال فعالیت می باشد که ظرف مدت 8 ماه دیگر روانه بازار خواهد شد . سیاستگذاری ما 60 الی 70 درصد صادرات و 30 الی 40 درصد در داخل می باشد .

فعالیت مجموعه در شرایط فعلی

ارائه محصول تولید گاز سه کاره در یک پک : گاز 5 شعله , آون و فر , ظرفشوئی

1- طراحی و ساخت بر اساس نمونه محصول گاز سه کاره *
2- زمانبندی تولید تست سرد 5 ماه
3- زمانبندی روی خط تولید 7 ماه
4-ورود به بازار مصرف 8 ماه
پیش فروش از 5 ماه به بعد
تحویل 4 الی 6 ماهه

Back To Top